Head

Alles laten zien aan de controleur of niet?

Een belastingcontrole en vraagt de controleur om al uw uittreksels van uw bankrekening voor te leggen en dit zowel zakelijk als privé? Moet u dit doen of niet?

Eerst en vooral maken we onderscheid tussen 3 verschillende rekeningen:

  • Zuivere beroepsrekening

Rekeningen enkel gebruikt voor professionele verrichtingen. Het gaat om rekeningen die op of uw facturen en andere zaken vermeld staan. Op deze rekening ontvangt u gelden voor uw zaak en betaalt u leveranciers.

  • Zuivere privérekening

Rekeningen waarmee nooit beroepsmatige uitgaven gedaan worden of inkomsten op binnenkomen. Denka maar aan zichtrekeningen voor uw gezin. Weet dat gestort loon van een privé- nog geen beroepsrekening maakt.

  • Gemengde rekening

Hier komen beide op voor. Meestal gaat het om een vergissing waarbij een professionele verrichting werd uitgevoerd met een privérekening.

Wat mag de fiscus controleren?

Weet dat de fiscus alle uittreksels en documenten van een beroepsrekening mag verifiëren. Dit kan u dus niet weigeren, zelfs niet als er privé-informatie op staat.
Inzage in privérekeningen mag de controleur vragen, maar u bent niet verplicht die te geven. Vermoedt de controleur dat de privérekening ook zakelijk is gebruikt, dan kan hij een procedure starten om het bankgeheim te doorbreken. Hij probeert deze dan rechtstreeks via de bank te bekomen. Hiervoor moet hij wel een aanwijzingen hebben van belastingontduiking, als hij u wil taxeren op een indiciair tekort of een verzoek tot bijstand heeft gekregen vanuit het buitenland. Bovendien moet hij gemachtigd zijn door een ambtenaar die ten minste adviseur is en hij moet u op de hoogte brengen met een aangetekend schrijven met de reden voor het verzoek.
Is een rekening gemengd, ook dan moet u inzage verlenen en dit in de volledige rekening.

Dus, wil u niet dat de controleur inzage heeft in uw privérekeningen, houd deze dan strikt gescheiden van uw beroepsrekening. Doe er dan ook alles aan om vergissingen en slordigheden tegen te gaan.