Head

Alles wat je moeten weten over de investeringsaftrek

Investeer je in nieuwe activa, dan kan je soms genieten van de investeringsaftrek. Dit kan eenmalig zijn, maar soms ook gespreid worden. Er is een verhoogde en gewone aftrek en onder bepaalde voorwaarden is ook een belastingkrediet mogelijk. Wij scheppen wat klaarheid voor je.

Wat zijn de basisvoorwaarden om voor een investeringsaftrek in aanmerking te komen?

Het dient te gaan om nieuwe afschrijfbare (im)materiële vaste activa die voor beroepswerkzaamheden worden gebruikt. Deze activa moeten in nieuwe staat verkregen zijn of tot stand zijn gebracht. ook immateriële vaste activa die in België nog nog niet zijn gebruikt voor uitoefening van de werkzaamheden komen in aanmerkingen. Deze activa moeten wel voor 100% beroepsmatig worden gebruikt.

Dus: een bureau dat je ook privé gebruikt komt niet in aanmerking. Een patent dat je koopt van een buitenlandse onderneming zonder vestiging in België wel.

De activa moeten ook over minstens 3 jaar afschrijfbaar zijn. Financiële vaste activa en gronden vallen uit de boot, maar een financiële leasing komt wel in aanmerking. Ook vaste activa in aanbouw of vooruitbetalingen kunnen in aanmerking komen als ze vast actief geboekt worden.

Personenwagens en gebouwen voor wederverkoop zijn sowieso uitgesloten. Bijkomende kosten komen enkel in aanmerking als ze geactiveerd en afgeschreven worden aan hetzelfde ritme als de hoofdactiva.

Het is de bedoeling dat je het gebruik niet afstaat. Tenzij de gebruiker zelf van de investeringaftrek had kunnen genieten indien deze de investering had aangegaan. Komt het actief niet meer op de balans voor, dan kan de gebruiker zelf de investeringsaftrek toepassen.

Welke investeringsaftrekken zijn er?

De gewone eenmalige investeringsafstrek
Enkel geldig voor kleine vennootschappen en dat het actief verband houdt met de werkelijke activiteit. Investeringen die ook moeten afgetrokken worden voor de berekening van de notionele-interestaftrek (NIA) komen niet in aanmerking, evenmin “kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen”.

Investeringen in kalenderjaren 2018-2019 genieten van 20%, die tussen 12-03-2020 en 21-12-2022 van 25%. In principe is de IA één jaar overdraagbaar indien er onvoldoende belastbare basis is. Investeringen tussen 2019 en 2021 zijn 2 jaar overdraagbaar.

De verhoogde investeringsaftrek

De basisvoorwaarden blijven gelijk maar: 

- Milieuvriendelijk investeringen in onderzoek en ontwikkeling komen in aanmerking voor een eenmalige IA van 13,5%. Bijkomende toegangsvoorwaarden zijn hier wel van toepassing. 

- Energiebesparende investeringen komen ook in aanmerking voor een eenmalige aftrek van 13,5%.
  • Octrooien dat nog niet in België werd gebruikt komt in aanmerking voor een eenmalige IA van 13,5%

  • Diverse activa zoals beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen (20,5%), digitale activa (bijv. webshop) (13,5%) en investeringen in verluchtings- en rookafzuigsystemen in de horeca (13,5%) genieten van een apart regime.

Deze verhoogde IA is onbeperkt overdraagbaar. Wel indien het overdraagbaar gedeelte niet meer bedraagt dan € 1.026.470.

Situatie vandaag

Kleine vennootschappen genieten vandaag sowieso van een IA van 25%. Bovendien moeten er geen bijkomende formaliteiten vervuld worden. De beperkte overdraagbaarheid blijft wel van kracht.

Een gespreide IA kan ingezet worden voor milieuvriendelijke O&O-investeringen. Hier mag een tarief van 20,5% gehanteerd worden op de jaarlijkse afschrijving. Wordt er tijdens de afschrijvingsperiode verkocht of buiten gebruik gesteld, dan is het mogelijk om een bijkomende IA te claimen opdat minstens hetzelfde bedrag als de eenmalige IA benut is geweest.

Meer weten over de investeringaftrek?

Zit je nog met vragen of wil je advies op maat over de investeringaftrek? We staan je graag met raad en daad bij. Geef ons een seintje en we bekijken graag samen met jou de specifieke situatie.