Head

Een familiale overdracht? Je accountant is de sleutel tot succes

De eerste generatie richt op, de tweede bouwt uit, de derde breekt af: hoewel deze straffe uitspraak zeker niet altijd waar is, legt ze wel de vinger op de wonde. Een familiale overdracht kan mooi zijn maar er komt ook heel wat bij kijken. Naast de cijfers speelt vooral het menselijke een belangrijke rol. Daarom gaat er vaak heel wat tijd over en loopt het soms mis. De gevolgen kunnen dan groot zijn. Een goede begeleiding is dus noodzakelijk. En die begint bij je accountant.

Ander bedrijf, andere puzzelstukken

Elke familie en ieder bedrijf is anders. De verwachtingen, ambities en belangen verschillen steeds.

Een familiale overdracht vereist een 360°-perspectief. Dat betekent dat je het proces vanuit juridisch, financieel, fiscaal, vennootschaps- en erfrechtelijk en menselijk perspectief moet bekijken. Het is dus een puzzel met veel stukken die niet altijd makkelijk is om te leggen. 

Want elke familie en ieder bedrijf is anders. De verwachtingen, ambities en belangen verschillen steeds. De ene keer stapt de huidige generatie helemaal uit het bedrijf, de andere keer besturen verschillende generaties samen of blijven ouders en grootouders eerder aan de zijlijn aanwezig. Soms stappen alle kinderen mee in het bedrijf, soms voelt maar één iemand zich geroepen. 

Is er sprake van een schenking of wordt er verkocht? Stapt de nieuwe generatie mee in de aandelen of (voorlopig) niet? Wie rapporteert aan wie, hoe en met welke KPI’s? Moet er gewaardeerd en geherstructureerd worden? En hoe dan precies? De vragen en uitdagingen zijn talrijk en voor iedereen verschillend.

Je accountant en je familiale overdracht

Je accountant neemt de  temperatuur, stelt de juiste diagnose en verwijst door naar de juiste experten.

Als ondernemer en bedrijfseigenaar is het onmogelijk om de puzzel van een familiale overdracht op eigen houtje te leggen. Professionele begeleiding is noodzakelijk. Daarvoor stap je best eerst naar je accountant

Zoals je huisarts eerstelijnszorg verleent, zo is je accountant ook je eerste aanspreekpunt bij een familiale overdracht. We nemen de temperatuur, stellen de juiste diagnose en verwijzen door naar de experten die jij nodig hebt om je traject met succes af te ronden. 

Concreet betekent dit dat we eerst kijken waar je naartoe wil en wat de verschillende scenario’s zijn om dat doel te bereiken. We tekenen een tijdlijn uit en zorgen voor de juiste omkadering. Daarbij zijn we de liaison tussen jou en de fiscaal expert, jurist, overnamespecialist enzovoort.

Complexe zaken simpel vertaald

De sterkte van StrateVision.fin in een familiale overdracht ligt in de manier waarop we complexe processen begrijpbaar kunnen maken. We kennen jou en je onderneming door en door, begrijpen met weinig woorden waar je naartoe wil en zeggen in een simpele taal hoe je je doel kan bereiken. Bovendien doen we beroep op een uitgebreid netwerk waardoor we je makkelijk kunnen matchen met de juiste partijen. 

Onze taak zit er pas op wanneer iedereen zijn doelen heeft bereikt, wanneer er een goede structuur gelegd is waar iedereen tevreden mee is en wanneer het proces daar naartoe voor elke partij een goede ervaring is geweest.

Familiale overdracht in onze podcast 50 Tinten Ondernemen

An Moordtgat zette in 2015 haar eerste stappen in het familiebedrijf Moordtgat Scheepsherstellingen. Ze vond er een onderneming die nood had aan moderne processen en nieuwe structuren. Onder haar impuls maakte het bedrijf, dat al sinds 1947 bestaat en waarin veel familieleden een rol of aandeel hadden, een flinke evolutie en reorganisatie door. Dat begon bij het in kaart brengen van alle belanghebbenden en hun doelen en van het onroerend goed en andere bedrijfsactiva. Van daaruit, en in samenwerking met andere experten zorgden we ervoor dat alle verwachtingen vervuld werden.

Bij Willy Hansens klinkt een ander verhaal en is dus ook een andere begeleiding noodzakelijk. Na vele jaren ondernemen wil hij stilaan ruimte creëren voor de volgende generatie. Maar wie neemt welke plek in het bedrijf? Wie neemt welke verantwoordelijkheden en beslissingen? Hoe kan een familiecharter een antwoord bieden op deze vragen en hoe ziet dat er dan precies uit? 

Als accountants met een passie voor ondernemerschap helpen we je graag bij het vinden van antwoorden op deze en vele andere vragen zodat een familiale overdracht vlot en zonder zorgen kan verlopen en iedereen zich kan focussen op wat echt belangrijk is: ondernemen en verder schrijven aan het verhaal van je familieonderneming. 

Heb je vragen over familiale overdracht of andere overnameprocessen? Laat het ons weten. Wij helpen je met veel plezier verder.