Geen (boekhoudkundige) winst, wel belastingen? 

HET boekjaar wordt afgesloten, er blijkt geen winst te zijn en toch moet je belastingen betalen. Onmogelijk? Jammer genoeg niet …

Fiscaal en boekhoudkundig: een wereld van verschil

Boekhoudkundig is winst simpel: er is winst wanneer er meer opbrengsten zijn dan kosten. Is dit niet het geval, dan spreken we van verlies. Op die boekhoudkundige winst (voor belastingen) zijn er echter een aantal correcties van toepassing.

Welke correcties dat dan mogelijks zijn?

Wel,

Soms kan er een deel van de winst vrijgesteld zijn van belastingen. Dit drukt je boekhoudkundige winst.
Het omgekeerde komt echter vaker voor: er moeten nog bedragen toegevoegd worden aan je winst, waarop je dus belast zal worden. Denk aan verworpen uitgaven of vrijstellingen.

Wat zijn verworpen uitgaven?

Dit zijn eigenlijk niet-aftrekbare kosten. Boekhoudkundig gezien zijn we wel aftrekbaar, waardoor ze de boekhoudkundige winst wel verminderen, maar fiscaal gezien niet (helemaal). Bij de aangifte van de vennootschapsbelasting moeten ze dan ook toegevoegd worden aan de winst.

Wat zijn de belangrijkste verworpen uitgaven?

Autokosten

Afhankelijk van de CO-uitstoot is je wagen tussen de 50% en 120% fiscaal aftrekbaar.

Restaurantkosten

Deze slechts voor 69% fiscaal aftrekbaar. 31% is dus een verworpen uitgaven en belastbaar.

Sociale voordelen

Een geschenk voor een medewerker voor een huwelijk of een hospitalisatieverzekering die je afsluit voor je personeel? Deze voordelen zijn niet-aftrekbaar.

Ook belastbare vrijstellingen zijn mogelijk, die achteraf toch belast worden. Denk maar aan de verkoop van een gebouw met winst.

Conclusie

Het is dus perfect mogelijk dat je geen winst maakt en toch belastingen moet betalen. Dit omdat sommige kosten niet volledig fiscaal aftrekbaar zijn en eerdere vrijstellingen alsnog worden belast.

Meer weten over dit fenomeen of bekijken welke optimalisaties er mogelijk zijn? Geef ons een seintje en we bekijken het graag samen met jou.