Head

Herstructurering, fusies en splitsing van bedrijven

Herstructurering, fusies en splitsing van bedrijven.

 

 

Naast de dagdagelijkse werking van een onderneming zijn er nog andere mogelijkheden en uitdagingen waarmee de onderneming kan geconfronteerd worden.

StrateVision.fin BV biedt hiervoor als oplossing een totaalpakket van ondernemingsadvies, bijstand en begeleiding omtrent diverse onderwerpen zoals:

Waardebepaling onderneming (aandelen of handelsfonds) in kader van:

  • Overdracht eigen onderneming

  • Overname andere onderneming

Begeleiding en verslaggeving in kader van:

  • Herstructurering ondernemingen (fusie, splitsingen)

  • Omzetting vennootschap

  • Ontbinding vennootschap

  • Uitbreiding doel

  • Belangenconflicten

  • Vertegenwoordiging van vennoten bij de uitoefening van het individueel onderzoeks – en controlerecht

Familiale planning:

  • Fiscaal vriendelijke overdracht van uw vermogen naar volgende generatie

  • Schenkingen

Begeleiding in WCO-procedure