Head

Het verlies van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting? Dat hoeft geen ramp te zijn!

Wil je genieten van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting, dan moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Soms weegt de verlaging echter niet op tegen de nadelen van de voorwaarden. We bekijken dus graag samen met jou of het verlaagde tarief wel interessant is!

De voorwaarden
`

Hoewel de vennootschapsbelasting in principe 25% bedraagt, kunnen kleine vennootschappen van een verlaagd tarief van 20% genieten op de eerste € 100.000 belastbare winst. Volgende voorwaarden zijn dan wel van toepassing:

 • Geen financiële vennootschap

  De vennootschap mag geen aandelen bezitten met een totale beleggingswaarde van meer dan 50% van de som van het gestorte kapitaal en de belaste reserves en geboekte (herwaarderings)meerwaarden of de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal. Aandelen die ten minste 75% vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de dochtervennootschap tellen niet mee.

 • Minimumloon uitkeren

  Eén bestuurder – vaak de zaakvoerder – moet een loon uitgekeerd krijgen van tenminste € 45.000 per jaar. Lager kan, maar dan moet de bezoldiging gelijk zijn aan of hoger zijn dan het belastbare inkomen van de vennootschap.

 • Aandelen

  Ten minste de helft van de aandelen moeten in handen zijn van natuurlijke personen.

 • Geen beleggingsvennootschap

  Beleggingsvennootschappen komen niet in aanmerking.

Is het de moeite waard?

Als je weet dat het maximale voordeel € 5.000 kan zijn als aan alle voorwaarden voldaan wordt, is dit dan de moeite waard? Niet elke kleine vennootschap komt aan € 100.000 winst en het voordeel kan zo snel zakken. Bovendien mag je als vennootschap je overtollige liquiditeiten niet al te veel beleggen, wil je niet als financiële vennootschap gecatalogeerd worden en je verlaagde tarief missen.

Goed rekenen in de boodschap

Als accountant kunnen wij je feilloos adviseren, zodat je weloverwogen de beslissing kunt nemen of het sop de kolen waard is. Soms loont het de moeite om de verlaging te laten schieten en andere pistes met meerwaarde te verkennen.

Weet dat ook de bezoldiging een fikse impact kan hebben op de personenbelasting en sociale bijdragen. Dit loopt al snel aardig op. Uiteraard zijn er aan een hogere bezoldiging ook voordelen verbonden (VAPZ, IPT, …), maar goed rekenen is de boodschap.

We vertellen je graag meer

Wil je hier meer over weten of wens je de mogelijke opties om te optimaliseren te bekijken? Geef ons een seintje. We denken graag met je mee en reiken je de nodige handvatten aan, om de juiste beslissing te nemen.