Je statuten aanpassen: Een BV of toch maar een NV?

Uiterlijk tegen 31 december 2023 moeten de statuten van je onderneming aangepast zijn aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De keuze tussen een BV en NV dringt zich op en daar denk je maar beter tijdig over na. Wij zetten de twee even naast elkaar en geven je de belangrijkste gelijkenissen en verschillen mee. Zo kun je weloverwogen kiezen.

Een BV zonder kapitaal

Waar een NV bij oprichting nog steeds over minimaal € 61.500 kapitaal moet beschikken, is dit bij een BV niet meer het geval. De oprichters moeten wel ‘een voldoende aanvangsvermogen’ ter beschikking stellen, maar echt gedefinieerd is dat bedrag niet. Dit in tegenstelling tot de huidige bvba.

Het kapitaal mag dan wel wegvallen, de oprichters moeten wel een uitgebreid financieel plan opstellen en overmaken aan de notaris. Dit financieel plan moet een aantal verplichte elementen bevatten. Bovendien kunnen de oprichters binnen de eerste drie jaar aansprakelijk gesteld worden, indien het aanvangsvermogen ontoereikende bleek. Dit geldt trouwens ook bij een NV.

Inbreng in natura

Zowel bij een NV als BV is een inbreng in natura mogelijk, terwijl inbreng van nijverheid enkel bij een BV mogelijk. Hier gaat om te leveren prestaties, waarbij er rekenschap is verschuldigd van alle winsten die verband houden met de ingebrachte activiteit. Hij/zij mag ook gedurende de volledige duur van zijn inbreng in de vennootschap niet rechtstreeks of onrechtstreeks beconcurreren of activiteiten ontwikkelen die de waarde van zijn inbreng in de vennootschap zouden kunnen verminderen. De regels van de quasi-inbreng zijn trouwens enkel nog geldig op de NV.

Wat met de aandelen?

Bij een BV is het eenvoudig: er moet minstens één aandeel zijn en minstens één aandeel moet stemrecht hebben. Voor de rest geld quasi een volledige statutaire vrijheid. Indien in de statuten voorzien zijn de aandelen ook vrij overdraagbaar, maar dit kan ook beperkt worden.

In een NV zijn de aandelen in principe vrij overdraagbaar. Dit kan beperkt worden, zowel statutair als in een overeenkomst. In tegenstelling tot voordien kan een NV ook één aandeelhouder hebben en dit kan een rechtspersoon zijn. Ook een BV kan éénhoofdig zijn en er zijn geen beperkingen meer op het aantal éénhoofdige BV’s iemand kan bezitten.

Meer weten?

Er zijn nog wel wat belangrijke verschillen, maar dat zou ons nu te ver leiden. Wil je meer info, een verstandige keuze maken of je vennootschap laten omvormen? Wij zijn er voor je. Wij gidsen je naar de best mogelijke vorm en brengen alle administratie voor je in orde. Grijp in elk geval de verplichte omvorming aan om eens kritisch naar je vennootschapsvorm te kijken.