Head

Meldplicht (huur)vergoedingen voor onroerend goed

Eind vorig jaar werden er in de wetgeving een aantal fiscale wijzigingen doorgevoerd met impact op de meldplicht voor de (huur)vergoedingen van onroerend goed. De aftrek van de huur en de huurvergoedingen zijn vanaf aanslagjaar 2024 onderhevig aan nieuwe regels. We zetten de krijtlijnen even voor je op een rijtje.

Via een bijlage in de belastingaangifte wordt er een nieuwe meldingsplicht voor huurgelden en vergoeden voor zakelijke gebruiksrechten van onroerende goederen geïntroduceerd. Zonder deze melding zijn de kosten niet langer fiscaal aftrekbaar. Invullen is dus de boodschap, we zijn er om je te ondersteunen.

Melden of niet aftrekbaar

Vanaf aanslagjaar 2024 geldt dat de huurprijzen, toegekende huurvoordelen, vergoedingen en voordelen van zakelijke gebruiksrechten (recht van opstal, erfpacht, …) niet aftrekbaar zijn als de bovengenoemde meldingsplicht niet wordt nageleefd.

Deze meldingsplicht is er voor alle rechtspersonen die een aangifte in de inkomstenbelasting indienen en voor natuurlijke personen die deze vergoedingen als werkelijke beroepskosten opnemen in hun personenbelasting. De exacte vorm van de aangifte is nog niet bekend, maar daar houden we je uiteraard van op de hoogte.

Weet dat om de kosten fiscaal aftrekbaar te maken, de bijlage de volgende zaken moet bevatten:

  • De identificatie van de verhuurder of verlener van het zakelijke gebruiksrecht.
  • Het adres van het onroerend goed.
  • Het bedrag van de betaalde en toegekende huurvergoedingen of vergoedingen voor een zakelijk recht.
  • Het bedrag van de huurvergoedingen of vergoedingen voor zakelijk recht die in het boekjaar als beroepskosten zijn afgetrokken.

Als de begunstigde een factuur met BTW heeft opgesteld, vervalt de nieuwe verplichting.

Wat met het kosteloos geregistreerd huurcontract?

Huurprijzen en huurvoordelen zijn niet aftrekbaar, als het huurcontract kosteloos geregistreerd werd, tenzij het onroerend goed wordt verhuurd voor huisvesting van eigen medewerkers of bedrijfsleiders.

Naleven om terug te trekken

Wil je in aanmerking komen voor het recupereren van de kosten, dan valt er niet aan de meldingsplicht te ontsnappen, zelfs niet als de wet voorziet dat de begunstigde niet belast wordt op deze inkomsten. Het doel is dat de administratie heel wat informatie ontvangt over bestaande en nieuwe vastgoedconstructies.

Zit je nog met vragen?

Klinkt dit als Chinees in de oren en/of zit je nog met vragen over deze aanpassingen? Contacteer ons en we vertellen je er graag meer over. Uiteraard staan we je met raad en daad bij.