Recht van de elektronische economie – is jouw website, webshop en ‘social media’ al aangepast?

De ‘Economische Inspectie’ voert zo nu en dan controles uit ‘op het internet’!

Wat controleert men dan?

Men verwacht dat jij bepaalde bedrijfsmatige info over jezelf en/of je onderneming kenbaar maakt op je zakelijke website, webshop en sociale media (zakelijke pagina Facebook, zakelijke pagina Instagram, zakelijke pagina LinkedIn, zakelijke pagina Pinterest …)
Wat betreft jouw website en webshop, daar vind je vast wel een plaatsje. Dat kan in de ‘footer’ of bijvoorbeeld in de ‘algemene voorwaarden’ staan.

Het gaat dan vooral over:

 • De ‘naam’ van jouw onderneming;
 • Het adres van jouw onderneming;
 • Jouw zakelijke contactgegevens (telefoon, e-mail, …);
 • Jouw zakelijk bankrekeningnummer;
 • Jouw ondernemingsnummer;

Indien van toepassing: reglementering prijsaanduidingen (zoals btw en leveringskosten inbegrepen?. Voor sommige gereglementeerde beroepen: titels, gedragscodes…

**

Wat betreft jouw sociale media

Op de meeste platformen is er ‘plaats’ voor:

 • het adres;
 • de naam;
 • De contactgegevens van jouw onderneming
  (* Vaak wordt daar het ondernemingsnummer vergeten!
  )

TIP: op sociale media platformen heb je meestal een sectie ‘info’. Daar kan jij jouw ondernemingsnummer vermelden, correct uiteraard BE0XXX.XXX.XXX

Deze wet bestaat al een tijdje hoor! Sinds 31-05-2014 trad deze al in werking. Omdat e-commerce en online marketing in deze tijden een ‘must’ zijn komt deze wet uiteraard wat regelmatiger opduiken.

Lees hieronder het wetsartikel:

Art. XII.6. [1 § 1. Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire informatievoorschriften zorgt elke dienstverlener van de informatiemaatschappij ervoor dat de afnemers van de dienst en de bevoegde autoriteiten gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang krijgen tenminste tot de volgende informatie:
1° zijn naam of handelsnaam;
2° het geografische adres waar de dienstverlener is gevestigd;
3° nadere gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronisch postadres;
4° desgevallend het ondernemingsnummer;
5° wanneer een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen, de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit;
6° wat gereglementeerde beroepen betreft:
a) de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de dienstverlener is ingeschreven,
b) de beroepstitel en de staat waar die is toegekend,
c) een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe;
7° wanneer de dienstverlener een aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen activiteit uitoefent, het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;
8° de gedragscodes die hij desgevallend heeft onderschreven, alsook de informatie over de manier waarop die codes langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd.
§ 2. Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire voorschriften op het gebied van prijsaanduiding moeten de diensten van de informatiemaatschappij die naar prijzen verwijzen, deze duidelijk en ondubbelzinnig aangeven en meer in het bijzonder vermelden of belasting en leveringskosten inbegrepen zijn.]1