Head

Verkoop je aan particuliere EU-klanten? Dit wijzigt er vanaf 1 juli 2021!

Heb je particuliere klanten in andere EU-lidstaten? Dan moet je met bepaalde drempels rekening houden, om correct de BTW-regels toe te passen. Vanaf 1 juli 2021 wijzigen deze. We zetten de belangrijkste punten even op een rijtje.

Elektronische diensten

Actief in de e-commerce? Dan is het belangrijk om te bepalen op je goederen levert of een dienst.

Lever je een boek of een e-book?

Een fysiek of een digitaal exemplaar maakt op het vlak van BTW een verschil. Verkoop je een papieren boek, dan gaat het om een gewone levering van een goed. Verkoop je echter een e-book dat je klanten downloaden, dan lever je voor de BTW geen product, maar een (elektronische) dienst.

Let op! Een boek dat elektronisch besteld wordt, maar vervolgens fysiek geleverd, blijft een goed, geen dienst.

Voorbeelden van elektronische diensten

Andere diensten vergelijkbaar met e-books? Denk maar aan de online levering van software, het online leveren van beelden, geschreven stukken en informatie of bijvoorbeeld een digitaal abonnement op een krant. Ook het online leveren van muziek, films of bijvoorbeeld onderwijs op afstand, zijn voorbeelden van elektronische diensten.

Waarom is het verschil zo belangrijk?

Voor het leveren van goederen gelden er andere BTW-regels dan voor het verrichten van diensten. Zeker als de koper of ontvanger een particulier is die gevestigd is in een andere EU-lidstaat, verschillen de regels sterk.

Vereenvoudiging op komst

Vanaf 1 juli 2021 zullen de regels voor het leveren van goederen aan particulieren uit een andere lidstaat grondig wijzigen. De regels voor diensten en het leveren van producten zullen sterk op elkaar gaan lijken én elkaar beïnvloeden.

BTW-regels voor elektronische diensten aan particulieren

De plaats van de dienst

De algemene B2C-regel

De dienst vindt plaats in het land waar de dienstverrichter gevestigd is, indien de drempel van € 10.000 voor elektronische diensten verricht voor particulieren in andere EU-lidstaten niet overschreden wordt.

Overschrijd je deze drempel, dan vindt de dienstprestatie plaats in het land waar de particuliere klant gevestigd is.

Een concreet voorbeeld

Verkoop je bijvoorbeeld software aan een Duitse particulier en blijf je onder de drempel van € 10.000, dan vindt die dienst plaats in België en reken je 21% BTW aan, die je afdraagt via de normale periodieke aangifte. Overschrijd je deze drempel, dan vindt de dienst plaats in het land van de klant. Er moet dan Duitse BTW aangerekend worden aan de klant.

Let op! Overschrijd je de drempel, dan moet je dus buitenlandse BTW aanrekenen, maar niet enkel voor deze, maar ook alle andere transacties van dat jaar en van het daaropvolgende kalenderjaar.

Moet je dan een buitenlandse BTW-nummer aanvragen?

Nee, dat niet. Je kunt de buitenlandse BTW voldoen via een bijzondere aangifte: de MOSS-aangifte (Mini One Stop Shop). Deze dien je via Intervat in bij de BTW in België.

De BTW zal zelf zorgen voor het doorstorten van de BTW aan de diverse EU-lidstaten
De Moss-aangifte wordt per kwartaal ingediend, ook als je maandaangever bent
Je kunt ook opteren dat vanaf de 1ste euro de plaats van de dienst bepaald wordt volgens het land waar de klant gevestigd is. Je kiest er dus voor om direct de buitenlandse BTW af te dragen via de MOSS-aangifte. Hier hang je wel 2 kalenderjaren aan vast.

Intracommunautaire verkoop op afstand

De koper is een particulier uit een andere EU-lidstaat

Verkoop je met Belgische BTW?
Ja, deze verkoop is in principe onderworpen aan de Belgische BTW.

Tenzij …

Je ook hier een drempel overschrijdt. Ook dan moet je factureren met buitenlandse BTW, als je een bepaalde drempel hebt overschreden met al je verkopen aan particulieren uit andere EU-lidstaten.

Waar ligt de drempel?

Het moeilijke is dat deze verschilt per EU-lidstaat.

Heel wat gecompliceerder

Dit maakt de werking een heel stuk moeilijker. Overschrijd je de drempel van verkopen op afstand, dan moet je immers in die andere EU-lidstaat een BTW-nummer aanvragen en een lokale aangifte indienen. Een bijzondere BTW-aangifte is hier geen optie.

Let op, want:

In elke EU-lidstaat waar je de drempel overschrijdt van die lidstaat, moet je dus een BTW-nummer aanvragen en een lokale aangifte indienen.
De regels van verkopen op afstand gelden enkel als je zelf instaat voor het vervoer van de goederen naar deze lidstaat. Komt de particuliere klant uit een EU-lidstaat de goederen bij je halen, dan is de Belgische BTW van toepassing.

**

Wat wijzigt er op 1 juli 2021?

Eén gezamenlijke drempel voor alles en alle lidstaten van de EU

Vanaf 1 juli worden de huidige nationale drempels voor de intracommunautaire afstandsverkopen afgeschaft. Er wordt één uniforme drempel van € 10.000 ingevoerd voor alle EU-lidstaten.

Dit zal gelden voor diensten én leveringen. Het gaat om een globale drempel over de EU-landen heen en dit zowel voor afstandsverkopen als het leveren van elektronische diensten.

Daar waar enkel de buitenlandse BTW op elektronische diensten via de MOSS-aangifte voldaan kon worden, zal dit vanaf 1 juli ook kunnen voor de verkopen op afstand. De MOSS-aangifte wordt op dat moment een OSS-aangifte (One Stop Shop). De kenmerken van deze OSS-aangifte zijn hetzelfde. Ook deze aangifte moet per kwartaal gebeuren.

Let op! Wanneer de drempel overschreden wordt, moet er voor de rest van het kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar, buitenlandse BTW aangerekend worden.

Meer weten?

Particuliere buitenlandse klanten en wil je meer weten? Geef ons een seintje. We verduidelijken het graag en staan je bij met raad en daad.